Φαέθων – Ελεύθερες Ώρες Β΄1976

Φαέθων

 

Τσακίστηκε το άρμα του Φαέθωνα.

Νεκρός ο καβαλάρης ο ωραίος.

Το φως της γης λιγόστεψε

και τους τρανούς ο φόβος τους κυκλώνει.

 

Στις πολιτείες τις ανθρώπυχτες

‘νας σάλαγγος, ‘νας κουρνιαχτός.

Γκρεμίζουν τα τείχη απ’τη βοή

και του χαμού το μήνυμα.

 

Η λουλουδένια άνοιξη, νεκρή.

Ο θεριστής, κουφάρι άταφο.

Της γης το σώμα σπαρταρά,

στερνές ελπίδες σβήνουν.

 

Από το στερνό το σύννεφο,

στο χάος της οδύνης

ρουφάν τα πλάτη τ’ουρανού

την πλάνη των ανθρώπων.

 

Κινσάσα 25-1-71

Reply