Στο δρόμο: Ford Zephyr 4 Mk3

Ford Zephyr 4 Mk3

To πέτυχα χθες γύρω από τα διάφορα junk yards, κρίνοντας από τον οδηγό όμως ελπίζω να είναι σε χρήση και όχι απλά στο δρόμο για το θάνατο.

Με εξαίρεση τους καθρέπτες του, αυτό το Ford Zephyr 4 Mk3 του 1962, είναι απολύτως γνήσιο, με τα δικά του τάσια και το original χρώμα!

Για περισσότερες πληροφορίες κλίκ στο Γιούχου.

Ford Zephyr 4 Mk3

Γιούχου

Tags: , , ,