Αμερικάνικα στον Καναδά; Ohhh Yes!

Πέρασα, είδα και το ευχαριστήθηκα!!!

Πρώτα το Challenger (πήγα και το βρήκα)…

Και μετά το Shelby, αυτό βρήκε εμένα (και το Δία)…

Αυτά τα λίγα από Καναδά…

Tags: , , , , , ,