σασί

You are currently browsing articles tagged σασί.

Σε λίγο δύσκολη θέση και πολύπλοκη κατάσταση, αυτό το κουφάρι ανήκει σε μία Studebaker Avanti του 1963. Φυσικά με σασί από πολυεστέρα και χαλύβδινο πλαίσιο, αναπαλαιωμένα αμφότερα, έτοιμη να δεχτεί το επόμενο (μεγαλύτερο) στάδιο αναπαλαίωσης. Ιδιαίτερο αυτοκίνητο, όχι τόσο όμορφο από εμπρός, με υπέροχες όμως αναλογίες και “ιταλικό” πίσω μέρος.

Περισσότερα, και με ωραίες φωτογραφίες από το προσπέκτους έχει μετά το Γιούχου.

Tags: , , , , , ,